Πιστοποιητικό

Κατηγορία αντοχής 1 και κλάση χρήσης 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

Αντίδραση στη φωτιά (καταστρώματα)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

Αντίσταση ολίσθησης

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

Αντίδραση στη φωτιά (τοίχο)

Εκπομπή φορμαλδεΰδης

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission